Loading

Prof. Dr.

Şevki ULEMA

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İletişim

ulema@subu.edu.tr

Güncellenme Tarihi : 19-06-2024 12:33

ULUSAL :
1
Tip 1 Diyabetli Bireylerin Yiyecek İçecek İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
GÜRKAN AHMET SELÇUK,ULAMA ŞEVKİ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Turizm Talebinde Snobizm’in Etkisi: Nişantaşı’nda Yaşayan Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
GÜRKAN AHMET SELÇUK,ULAMA ŞEVKİ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,AKYOL CEYHUN,ULAMA ŞEVKİ,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
Turizmde Uzun Dönemli Görüşe Sahip Olmak
KARAMUSTAFA KURTULUŞ,ULAMA ŞEVKİ , Kamu Mevzuatı: Aylık Yönetim, Hukuk ve Maliye Dergisi, 2009
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
5
Türkiye deki Konaklama İşletmelerinin Web sayfalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma
KARAMUSTAFA KURTULUŞ,BİÇKES DURDU MEHMET,ULAMA ŞEVKİ , Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2002
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
6
Determining Menu Prices in Food and Beverage Industry
SARIIŞIK MEHMET,ULAMA ŞEVKİ , Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2001
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
ULUSLARARASI :
1
A research on determining the level of tourists’ satisfaction regarding Kazakh cuisine
Tagmanov Urmanbek, ULEMA ŞEVKİ , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos-ABET, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
2
A study on the effect of emotional efforts of academicians in tourism departments on job stress
ŞEYHANLIOĞLU HASAN ÖNAL, ULEMA ŞEVKİ , Journal of Mediterranean Tourism Research, 2023
Uluslararası   Hakemli   Asos Index; CiteFactor; EuroPub; Directory of Research Journal Indexing (DRJI)   Özgün Makale
3
Can eco-friendly hotels affect customer willingness to pay more?
ÖZKAN Nihan, SARIIŞIK MEHMET, ULEMA ŞEVKİ , Anatolia, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
4
Kazak Mutfak Kültürü ve Gelişimi
Tagmanov Urmanbek, ULEMA ŞEVKİ , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2023
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus   Özgün Makale
5
Türkiye’deki Bireylerin Gıda Bilincine İlişkin Bir Araştırma: Çernobil Örneği
KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2023
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Tourism Gentrification: Barcelona and Venice
GENÇ KORAY, TÜRKAY OĞUZ, ULEMA ŞEVKİ , Turismo y Sociedad, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
7
Türkiye’deki Havayolu İşletmelerinde Uygulanan Sadakat Programları Üzerine Bir Araştırma
AKPUR AKIN, ULEMA ŞEVKİ , Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2022
Uluslararası   Hakemli   ideal online; Asos index; Europub; i2or index; sindexs; DRJI Index; ROAD; CROSSREF   Özgün Makale
8
A Semiotics View Through Objectification of Females in Tourism Related Advertisements
KİPER VAHİT OĞUZ, ULEMA ŞEVKİ , International Journal of Tourism Anthropology, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCOPUS   Özgün Makale
9
Analysis of the Effects of Covid-19 on Travel and Tourism Product Purchase Decisions
ULEMA ŞEVKİ, ŞENGÜL SERKAN, TÜRKAY OĞUZ, SARIIŞIK MEHMET , ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, 2021
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
10
Analyzing the Direct Relationship between Every-Single Dimensions of Service Quality and WOM with a Particular Multidimensional Scale of WOM Behavior
BULUT MERVE, ULEMA ŞEVKİ , Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2021
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
11
En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği
KARDEŞ ÇOLAKOĞLU NAZLI, ULEMA ŞEVKİ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
12
Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
YAŞARSOY EMRAH, KOÇ DİLARA EYLÜL, ULEMA ŞEVKİ , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
13
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının Turizm Eğitimine Yönelik Değerlendirmeleri-Türkiye Örneği
ÇAKMAK MUZAFFER, ULEMA ŞEVKİ, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Travel and Tourism Research 18 (2021) 68-86, 2021
Uluslararası   Hakemli   CIRET   Özgün Makale
14
Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities
ÇAKMAK MUZAFFER, SARIIŞIK MEHMET, ULEMA ŞEVKİ , International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2021
Uluslararası   Hakemli   Worldcat; SOBIAD; Türk Eğitim İndeksi; Google Scholar   Özgün Makale
15
Kış Turizmi Kapsamında Destinasyonlara Yönelik E-Şikayetlerin Analizi: Uludağ Kayak Merkezi Örneği
ULAMA ŞEVKİ,UZUT İSMAİL,İNANÇLI SELİM , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
16
Paylaşım Ekonomisinde Yasal Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Airbnb Örneği
KOÇAK YASEMİN, ULEMA ŞEVKİ , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
17
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
SALHA HAMİDE,ULAMA ŞEVKİ , Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
18
The Effect of Coronavirus (Covıd19) Pandemic on Individuals’ Vacation Plans
ÖZKAN NİHAN, ULAMA ŞEVKİ , Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 2020
Uluslararası   Hakemli   Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource Index) Scientific World Index ( SCIWIN) Active Search Results Engineer (ASR) Root Society for Indexing and Impact Factor Service ISSUU Journal Listings OCLC WorldCat Cosmos Impact Factor I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) General Impact Factor Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Society of Economics and Development Scient ific Indeing Services (SIS) Cite Factor Academic Scientific Journals   Özgün Makale
19
Turizmde “Sosyal Mesafe” Mümkün Mü? Kamp ve Karavan Turizmi Bağlamında Bir Değerlendirme
ŞENGEL ÜMİT,GENÇ KORAY,IŞKIN MERVE,ULAMA ŞEVKİ,UZUT İSMAİL , Turkish Studies, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
20
Yenilebilir Böceklerin Menülerde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma: Kapadokya Örneği
KAYMAZ ELİF,ULAMA ŞEVKİ , Journal of Travel and Tourism Research, 2020
Uluslararası   Hakemli   CIRET   Özgün Makale
21
Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   ESCI, ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax   Özgün Makale
22
Kastamonu İlinde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ULAMA ŞEVKİ,KOÇ DİLARA EYLÜL , Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2019
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus   Özgün Makale
23
Kastamonu İlinin Doğa Turizmi Potansiyelinin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,KOÇ DİLARA EYLÜL,ULAMA ŞEVKİ , Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi,, 2019
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International   Özgün Makale
24
Students’ Perception of City Branding: The Case of Kastamonu and Kastamonu University
SARAÇ ÖMER,PAMUKÇU HÜSEYİN,ULAMA ŞEVKİ,BATMAN ORHAN , International Scientific Journal-Turizam, 2019
Uluslararası   Hakemli   CIRET   Özgün Makale
25
Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakış Açısı: Samsun Kızılırmak Deltası Örneği
AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,TEKBALKAN MURAT,ZEYBEK YILMAZ ECE,ULAMA ŞEVKİ , International Journal of Geography and Geography Education, 2019
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
26
Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimleri ve Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , Turkish Studies, 2019
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
27
A CONCEPTIONAL RESEARCH ON DETERMINING THE TOURISM POTENTIAL OF ELECTRONIC SPORTS EVENTS: E-SPORTS TOURISM
YENİŞEHİRLİOĞLU EMİRHAN,ERDOĞAN ÇAĞRI,ŞAHİN SEDAT,ULAMA ŞEVKİ , Kesit Akademi, 2018
Uluslararası   Hakemli   SOBIAD, Academic Keys, tei-Türk Eğitim İndeksi, ROOTINDEXING, SCILIT, RESEARCH JOURNAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SCIENCEGATE, MIAR, SAJI, ISI, RESEARCHGATE   Özgün Makale
28
Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafindan Algılanması Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
29
Marmara Bölgesindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
ÖZKAN NİHAN, ULAMA ŞEVKİ , Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi, 2018
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus   Özgün Makale
30
Seyahat Acentalarındaki Reklam Faaliyetlerinin Yöneticilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
YAMAÇ ZEYNEP,ULAMA ŞEVKİ,ZENGİN BURHANETTİN , Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International, ASOS   Özgün Makale
31
Ulusal Turizm Tanıtım Filmlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve İspanya Örneği
UZUT İSMAİL,ULAMA ŞEVKİ , Journal of Recreation and Tourism Research, 2017
Uluslararası   Hakemli   GIF (Global Impact Factor); Universal Impact Factor; Scientifically Derived Journal Impact Factor; DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING); RESEARCH BIBLE; INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING   Özgün Makale
32
Career paths of hotel general managers in Turkey
OKUMUŞ FEVZİ,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,SARIIŞIK MEHMET,ULAMA ŞEVKİ,TÜRKAY OĞUZ , Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2016
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
33
Sincan Uygur Özerk Bölgesi Turizm Gelişimine Yönelik Bir İnceleme
ZULIPIYAMU AİSHAN, ULAMA ŞEVKİ, KINGIR SAİD , Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   EBSCO Host   Özgün Makale
34
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi Örneği
ULAMA ŞEVKİ, BATMAN ORHAN, ULAMA HÜLYA , Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO Host   Özgün Makale
35
Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi Türkiye Örneği
ULAMA ŞEVKİ , Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO Host   Özgün Makale
36
Demografik Değişkenlerin Kariyer Tatminine Etkileri Antalya da 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
DEMİRDELEN DERYA,ULAMA ŞEVKİ , Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, 2013
Uluslararası   Hakemli   ASOS   Özgün Makale
37
Measuring The Seasonality with The Comparison of Different Methods in The Case Of Turkish Tourism
KARAMUSTAFA KURTULUŞ,ULAMA ŞEVKİ , EuroMed Journal of Business, 2010
Uluslararası   Hakemli   Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management Marketing EconLit Electronic Collections Online Zetoc (British Library)Cabell’xxs Directory of Publishing Opportunities in Management Marketing EconLit Electronic Collections Online Scopus Zetoc (British Library)   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Pazarlama Stratejilerinin Performansa Etkisi
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
2
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
DOKTORA :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : HİZMET PAZARLAMASINDA YENİ EĞİLİMLER VE GASTRONOMİ, Saati :3
2
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
3
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
4
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
5
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
6
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : SEMİNER, Saati :3
7
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
8
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
9
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
10
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : SEÇMELİ SEMİNER, Saati :2
11
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
12
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
13
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
14
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
15
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
16
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
17
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
18
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
19
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ, Saati :3
20
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, Saati :3
21
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
22
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZLER, Saati :3
23
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ , Saati :3
24
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE SEMİNER, Saati :3
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
3
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
4
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Saati :3
5
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
6
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
7
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : SEMİNER, Saati :3
8
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : SEMİNER, Saati :3
9
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Saati :3
10
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
11
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
12
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
13
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Saati :3
14
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
15
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI, Saati :3
16
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Saati :3
17
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
18
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : SEÇMELİ SEMİNER, Saati :2
19
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
20
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI, Saati :3
21
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
22
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
23
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI, Saati :3
24
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
25
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
26
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
27
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI, Saati :3
28
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Turizmde Toplam Kalite Yönetimi, Saati :3
29
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : MENÜ PLANLAMASI VE ANALİZİ, Saati :3
30
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
31
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI, Saati :3
32
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
33
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : MENÜ PLANLAMASI VE ANALİZİ, Saati :3
34
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
35
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI, Saati :3
36
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : ULUSLARARASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
37
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : UZMANLIK ALANI DERSİ, Saati :4
LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÇALIŞMASI, Saati :4
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : ENDÜSTRİYEL MUTFAK, Saati :3
3
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : GASTRONOMİDE SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR, Saati :2
4
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZME GİRİŞ, Saati :3
5
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : YEŞİL RESTORAN UYGULAMALARI, Saati :3
6
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
7
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA, Saati :3
8
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
9
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA, Saati :3
10
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : ENDÜSTRİYEL MUTFAK, Saati :3
11
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ, Saati :3
12
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :3
13
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR, Saati :3
14
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :3
15
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZME GİRİŞ, Saati :3
16
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA, Saati :3
17
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
18
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA, Saati :3
19
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :3
20
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :3
21
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR, Saati :3
22
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :3
23
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZME GİRİŞ, Saati :3
24
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
25
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA, Saati :3
26
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :3
27
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR, Saati :3
28
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :3
29
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
30
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
31
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÇALIŞMASI, Saati :2
32
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :4
33
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :4
34
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI, Saati :3
35
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
36
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÇALIŞMASI, Saati :2
37
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :4
38
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :4
39
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI, Saati :3
40
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
41
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :4
42
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, Saati :4
43
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI, Saati :3
44
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
45
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : BİTİRME ÇALIŞMASI, Saati :2
46
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
47
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :4
48
Yil :2014-2015 , Dil : İngilizce , Adı : BANQUET SALES AND ORGANİZATİONS, Saati :2
49
Yil :2014-2015 , Dil : İngilizce , Adı : TURİZM İNGİLİZCESİ I, Saati :4
50
Yil :2014-2015 , Dil : İngilizce , Adı : TURİZM İNGİLİZCESİ II, Saati :3
51
Yil :2014-2015 , Dil : İngilizce , Adı : TURİZM İNGİLİZCESİ III, Saati :4
52
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
53
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ, Saati :4
54
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm Politikası ve Planlaması, Saati :4
55
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ, Saati :3
56
Yil :2013-2014 , Dil : İngilizce , Adı : BANQUET SALES AND ORGANİZATİONS, Saati :2
57
Yil :2013-2014 , Dil : İngilizce , Adı : Nutrition and Food Hygiene, Saati :2
58
Yil :2013-2014 , Dil : İngilizce , Adı : TURİZM İNGİLİZCESİ II, Saati :3
59
Yil :2013-2014 , Dil : İngilizce , Adı : Turizm İngilizcesi I, Saati :3
60
Yil :2013-2014 , Dil : İngilizce , Adı : Turizm İngilizcesi III, Saati :3
BİLİMSEL KİTAP :
1
Future Tourism Trends Volume 1 (Building the Future of Tourism)
Yazarlar : KOÇ DİLARA EYLÜL,ULEMA ŞEVKİ
2
Baharat Otlar ve Soslar
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
3
Gastronomi Tarihi
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
4
Türkiye'nin Sokak Lezzetleri
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ, KAYMAZ ELİF
5
Gastronomi ve Medya
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
6
Rekreasyon-Kavram ve Uygulamalar
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
7
Turizm ve Sosyal Medya-İnstagram Üzerine Bir Araştırma
Yazarlar : GÜRKAN AHMET SELÇUK, ULEMA ŞEVKİ
8
COVID-19 and the Hospitality and Tourism Industry
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ, AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN
9
Gastronomi Bİlimi
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ, UZUT İSMAİL
10
Gastronomi Turizmi
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
11
Mutfakta Yönetimi
Yazarlar : KAYMAZ ELİF, ULEMA ŞEVKİ
12
Yiyecek İçecek Pazarlaması
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ, KAYMAZ ELİF
13
Yiyecek İçecek Pazarlaması
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ, KAYMAZ ELİF
14
Banket Satış ve Organizasyonu
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ,KAYMAZ ELİF
15
Mutfak Sanatı-Kavramlar, İlkeler Ve Uygulamalar
Yazarlar : KAPUCUOĞLU MUSTAFA İNANÇ,ULAMA ŞEVKİ
16
Mutfak Sanatı-Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar
Yazarlar : KAYMAZ ELİF,ULAMA ŞEVKİ
17
Yiyecek ve İçecek Servisi-Klasik ve Modern Yaklaşım
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ,KAYMAZ ELİF
18
Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi-içinde-Tüm Yönleriyel Gastronomi Bilimi
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ, UZUT İSMAİL
19
Profesyonel Restoran Yönetimi
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ,ERBAŞ EMRE,KARAMUSTAFA KURTULUŞ
20
Turist Rehberliği Mesleği
Yazarlar : SALHA HAMİDE,ULAMA ŞEVKİ
21
Ulusal Gastronomi ve Türk Mutfağı
Yazarlar : Gürkan Ahmet Selçuk,ULAMA ŞEVKİ
22
Turizm İletişimi
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
23
Turizmde Politika ve Stratejiler
Yazarlar : NAKİP MAHİR,ULAMA ŞEVKİ
24
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
25
Gastronomi Bilimi
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ,UZUT İSMAİL
26
Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ,ARSLAN Hakan
27
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
28
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ULAMA ŞEVKİ
29
Turizm İşletmeleri
Yazarlar : HALİS MUHSİN,ULAMA ŞEVKİ
30
Turizm İşletmeleri
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
31
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Yazarlar : BAŞ MERVE,ULAMA ŞEVKİ
32
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Yazarlar : ERDOĞAN ÇAĞRI,ULAMA ŞEVKİ
33
Uluslararası Otel İşletmeciliği
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
34
Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları
Yazarlar : KARAMUSTAFA KURTULUŞ,GÜLLÜ KENAN,ACAR NEŞE,ULAMA ŞEVKİ
35
Profesyonel Restoran Yönetimi
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ,ERBAŞ EMRE,KARAMUSTAFA KURTULUŞ
ANSİKLOPEDİ MADDESİ :
1
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
2
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
3
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
4
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
5
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
6
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
7
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
8
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
9
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
10
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
11
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
12
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
13
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
14
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
15
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
16
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
17
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
18
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
19
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
20
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
21
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
22
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
23
Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ULEMA ŞEVKİ
24
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
25
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
26
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
27
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
28
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
29
Turizm Ansiklopedisi-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları
Yazarlar : ULAMA ŞEVKİ
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Türk ve Fransız mutfaklarında peynir kullanımının karşılaştırmalı analizi
Yazarlar : ZEYNEP MENTEŞE
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Yiyecek-içecek işletmelerinde gıda israfı üzerine bir araştırma: Kırıkkale örneği
Yazarlar : DİLEK ÖCAL
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Turizm tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik paydaş analizi: Düzce-Konuralp'te bir araştırma
Yazarlar : NİHAN ÖZKAN
4
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Müze tanıtım faaliyetlerine yönelik bir araştırma (Ihlara Vadisi ve Derin Kuyu Yeraltı Şehri örneği)
Yazarlar : CEYLAN EROĞUL
5
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Azerbaycan–Naftalan bölgesinin sağlık turizmi açısından elmas modeliyle incelenmesi
Yazarlar : PARVAN HEYDAROV
6
Sakarya Üniversitesi - 2013 - Yöneticilerin kariyer tatminine ilişkin görüş ve algılamaları: Antalya'da 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
Yazarlar : DERYA DEMİRDELEN
DOKTORA :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2024 - YARATICI DENEYİM FAALİYETLERİNE KATILIMIN TURİSTLERİN DESTİNASYONA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Yazarlar : NİHAN ÖZKAN
2
Erciyes Üniversitesi - 2023 - Turizmin Geçiş Ekonomilerinde Kalkınma Aracı Olarak Kullanılması: Türk Dünyası Kültürel Mirası Üzerine Özbekistan'da Bir İnceleme
Yazarlar : KENAN GÜLLÜ
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Gastronomi turizminin destinasyon pazarlamasına etkisi: Kazakistan örneği
Yazarlar : URMANBEK TAGMANOV
4
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Turist rehberi başarımının unutulmaz turizm deneyimleri ve tekrar ziyaret niyeti üzerine etkisi
Yazarlar : DİLARA EYLÜL KOÇ
5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Gastronomi turizmi rekabet analizi: İstanbul örneği
Yazarlar : İSMAİL UZUT
6
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Sosyal medya ve destinasyon seçimi ilişkisi: Hollandalı Instagram kullanıcılarının Türkiye'ye yönelik turizm talebi üzerine bir araştırma
Yazarlar : AHMET SELÇUK GÜRKAN
7
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Türk turistlerin paylaşım ekonomisine katılma nedenleri ve memnuniyetlerinin belirlenmesi: Airbnb örneği üzerine bir karma yöntem araştırması
Yazarlar : YASEMİN KOÇAK BİLGİN
8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2020 - Kriz dönemlerinde konaklama işletmelerinde uygulanan pazarlama stratejilerinin performansa etkisi
Yazarlar : SÜLEYMAN AKKAŞOĞLU
9
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Hizmet kalitesi boyutları ile ağızdan ağıza iletişim boyutları arasındaki ilişki: Otel işletmeleri üzerinde bir araştırma
Yazarlar : MERVE BULUT
10
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Yiyecek ve içecek işletmeleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : HAMİDE SALHA